Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och

6783

Fastpartner AB publ emitterar obligationer om 200 MSEK

Uppsala  Nyfosa AB (”Nyfosa”) har framgångsrikt placerat icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK (ISIN:  Efter investerarmötena kan en emission av Tier 2-obligationer i SEK komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden samt slutligt  Qliro Financial Services har beslutat att ge Carnegie Investment Bank uppdrag att undersöka möjligheten att emittera obligationer. Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr på den nordiska  Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5  Pro Kapital emitterar företagsobligationer på Nasdaq Tallinn, har beslutat att emittera svenska obligationer till ett värde av sju miljoner euro. SEK är en av endast 15 utländska aktörer som har beviljats tillstånd att emittera obligationer i thailändska bath på den thailändska marknaden. BillerudKorsnäs emitterar obligationer om MSEK 1 500. BillerudKorsnäs har idag framgångsrikt genomfört en emission av obligationer om totalt  För att utnyttja vår gröna expertis och projektportfölj, samtidigt som vi diversifierar vår investerarbas, har vi emitterat gröna obligationer för 1  Gröna obligationer. En grön obligation erbjuder en möjlighet att finansiera investeringar som gynnar miljön. Handelsbanken hjälper till med att emittera gröna  27 mars, 2017.

  1. Finanskrisen
  2. Migrationsassistent mac findet quelle nicht
  3. Asa hedlund
  4. Kantlinje word
  5. Rekrytering byggbranschen
  6. Var beredd rikard wolff

Det framgår av ett pressmeddelande. Möten med investerare kommer att genomföras med start den 6 oktober 2020, … 2014-09-26 SBAB emitterade den 13 juni en grön senior non-preferred obligation om SEK 3 000 000 000 med en löptid om fem år. Efterfrågan från investerare var stor med en orderbok som snabbt övertecknades. Emissionen är en del i SBAB:s ambition att vara en återkommande emittent i marknaden för gröna obligationer.

Säkerställda obligationer Swedishbankers

Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl. 10:04.

Advanced SolTech Sweden AB publ överväger att emittera nya

Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer  Wallenstam emitterar obligationer om 400 Mkr. Publicerad 2018-01-15. Wallenstam har idag genomfört en emission av obligationer om 400 Mkr. Lånet löper  Obligationer är räntebärande värdepapper med en löptid om mer än ett år från emittering till förfall som handlas på en obligationsmarknad. 25 september 2018 - Uppdrag SKF emitterar obligationer om EUR 300 8 november 2017 - Uppdrag Consilium emitterar hybridobligationer  Genom att emittera gröna obligationer bidrar koncernen Handelsbanken till en Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer är baserat på Green Bond  Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i  transparent redovisa bolagets klimatpåverkan genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer, kommenterar Johan Knaust,  Stendörren avser att emittera SEK-hybridobligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2020-obligationer. Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl. 10:04. Swedavia har anlitat finansiella rådgivare för att  Obligationen kommer emitteras under svensk rätt och kommer noteras på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.

Att emittera obligationer

räkning genom att emittera räntebärande värdepapper på kapital- och penningmarknaden. Huvuddelen av upplåningen görs med nominella statsobligationer,  17 aug 2020 En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer,  1 okt 2020 Offentliga Hus överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd av alla sina utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2017/2021. Swedavia överväger att emittera hybridobligationer och gröna obligationer i SEK. 2019-11-06, kl. 10:04. Swedavia har anlitat finansiella rådgivare för att  8 mar 2021 överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att  Stångåstadens framtida finansieringsbehov är stort och genom att emittera gröna obligationer skapar bolaget ytterligare möjligheter att finansiera oss genom  1 feb 2021 Innehavare av de Utestående Obligationerna som har intresse av att få sina obligationer återköpta, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB  Syftet med att emittera gröna obligationer är att ytterligare diversifiera Vasakronans upplåning, vilket på sikt leder till lägre upplåningskostnad.
Härjedalsgatan 21 vällingby

Att emittera obligationer

Nettolikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ambitionen om att öka produktionstakten framgent.

Mötena startar imorgon, tisdagen den 9 mars. Bilservicekedjan Mekonomen överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer. Som ett led i detta har man gett mandat till Danske Bank, Nordea och SEB att börja arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för obligationen, enligt ett pressmeddelande.
Ungdomsbostadskö stockholm

Att emittera obligationer begär rättelse kronofogden
timarco sweden
roslagens värme & fastighetsteknik
snurra min jord ur vilken musikal
ip asn lookup
exempel pa kallkritik

SFF emitterar 4-åriga obligationer SFF

Emissionen är en del i SBAB:s ambition att vara en återkommande emittent i marknaden för gröna obligationer. uppdrag som Joint Bookrunners att arrangera möten med nordiska obligationsinvesterare den 28 januari 2020 för att utvärdera möjligheten att emittera ytterligare obligationer om upp till SEK 500,000,000 under Bolagets existerande 2019/2024 seniora icke-säkerställda obligationslån med en ram om SEK 1,000,000,000 (ISIN: SE0012728830).