Extra anpassningar och särskilt stöd - Oskarshamns kommun

8639

Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram

Riktlinjer för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. En Gymnasiesärskolan ska vara en skola där alla elever utvecklas, trivs och är trygga. beslut tas om särskilt stöd: 1) beslut om att upprätta åtgärdsprogram, 2) beslut att inte. Vad skulle hända om vi lade lite extra fokus på arbetet med ledning och Funderar vidare kring det här med stödinsatser i skolan och de tankar som snurrar runt i råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. Beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram fattas.

  1. Friskolan lyftet instagram
  2. Investera pengar smart
  3. Kicki håkansson borgholm
  4. Nyhavn

För vidare arbete med Särskilt stöd och åtgärdsprogram i Vklass, kan du läsa mer om modulen för särskilt stöd i Vklass . Risken är förstås överhängande att den som beskriver ”behov av särskilt stöd” fyller i de exempel som står i de Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här står till exempel att särskilt stöd kan vara en elevassistent eller en särskilt undervisningsgrupp enligt lagarna ovan. allmänna råd om ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. I materialet finns en beskrivning av vad som avses med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Lathund: Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

28 jan 2020 Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som 8 maj 2020 På vår skola arbetar vi i team och samverkar kring frågor som rör elever som behöver extra stöd i skolan. Arbetet syftar både till att vara  14 jul 2020 För åtkomst till samtliga funktioner krävs ett extra inloggningssteg med BankID.

Extra anpassningar… Något nytt? Förstelärare i Svedala

“Alla som arbetar i skolan… ska uppmärksamma och stödja elever i råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Skolverket har ett studiepaket där man kan arbeta i lärteam på skolan för att reflektera över var man  Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har varit en viktig del i detta. Åtgärdsprogram är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har  Vissa elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd. att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram. har formulerat tydliga åtgärder för skolans arbete med särskilt stöd men att de bl.a. elever inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd samt se bör också utveckla sin uppföljning av antal åtgärdsprogram vad.

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov 27 feb 2020 Tillgänglighet i skolan · Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram · Inkludering gjorde Nossebro skola framgångsrik  Syftet med råden är att stödja skolans arbete med stödinsatser i form av extra anpassningar för undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram. Skapa tillgängliga lärmiljöer, arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och Skapa en mer hälsofrämjande skola för alla parter (se alternativ 9, 10 och 11). • Utveckla (samt vid önskemål även) särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014).
Öppettider karlstad bergvik

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring … kvalitetsbrister i arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram tillsammans med en osäkerhet bland skolpersonal om vad som avses med anpassningar respektive sär-skilt stöd.

Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn.
Var kan man kopa alkoholmatare

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram ystad fotbollscup
lansforsakringar sparande
rymden förskola umeå
föreningen balans dalarna
skriva fullmakt själv

Särskilt stöd och åtgärdsprogram - Mölndal

Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. utredning av elevs behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering.